HD_0358

0

Loại sản phẩm : Sản phẩm thép dập

Mã sản phẩm : HD_0358

Kích thước :

H45 x W45   14

H45 x W45   16

H60 x W60   20

H60 x W60   25

H60 x W60   30

H75 x W75   40

H90 x W90   50

H100 x W100   60

Giá : Liên hệ