HD_0115

0

Loại sản phẩm : Sản phẩm thép dập

Mã sản phẩm : HD_0115

Kích thước :

S : H100 x W35

B :  H120 x W35

Giá : Liên hệ